L’ampli terme de Villena, el segon major de la província, destaca per la gran varietat d’espècies d’ocells que trobem al llarg de l’any, sent aquestes l’objectiu d’una disciplina turística sostenible i respectuosa amb la naturalesa: el turisme d’observació d’ocells, conegut en anglés com Birding o Birdwatching.

Bona mostra de la importància ambiental del terme municipal de Villena és l’elevat percentatge de superfície protegida inclosa en la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea, a través de 4 figures de protecció: ZEPA (Zona d’Especial Protecció per als Ocells), LIC (Lloc d’Interés Comunitari), Microreserves de Flora i Reserves de Fauna, sent els principals hàbitats presents els següents:

ESTEPA

De cara a l’observació d’ocells, Villena posseeix les millors zones d’estepa i camps de cereal de la província d’Alacant, destacant la Vall dels “Alhorines”. Va ser ací on, a principis de segle, es va reintroduir amb notable èxit el Xoriguer petit, que utilitza les teulades d’antigues edificacions per a criar i sobrevola els camps adjacents. També trobem altres espècies com la Ganga ibèrica, els Sisons, Esparvers cendrosos, Collalbas grisos, o de manera més esporàdica, la Ganga ortega i l’increïble Pioc salvatge.

MUNTANYA

Destaquen la “Penya Rubia”, els “Picachos de Cabrera”, el “Morrón” o la serra de “Salinas”, lloc aquest últim de gran importància pel seu bon estat de conservació i on trobem la cota més alta del municipi, 1.238 metres en “La Capilla”. Aquestes zones de pinedes i carrasques de gran bellesa, sovint amb cultius en terrassa associats a elles, alberguen una gran varietat d’espècies entre les quals destaquen la majestuosa Àguila real o el Duc al costat de Gaigs, els xicotets Cargolets, Còlbit negre, Busquereta de garriga, els Bequerudes comuns o una altra dels nostres rapinyaires nocturns, el Gamaruc.

SALADAR

Les zones de saladar, aparentment ermes, contenen no obstant això un interessantíssim patrimoni ambiental degut tant a les espècies d’ocells presents en ella com a la singularitat de les plantes que creixen en aquestes zones. L’antiga llacuna de Villena, antany apreciada per la seua gran població d’ocells aquàtics i hui dessecada, permet l’observació al llarg de l’any de diferents espècies com són els Corriolets, Camallogues, Trists, Capsigranys reals, Terrerola Rojenca, Còlbit ros o Abellerols.