Organitzada per l’Associació de Confraries, la Setmana Santa villenense té una antiguitat de més de cent cinquanta anys, a tenor dels textos conservats.

La Setmana Santa comença a Villena el Divendres de Dolors, amb el trasllat dels passos a l’Església Arcedianal de Santiago, des d’on parteixen en processó les set confraries. Especialment emotiva és la Processó de la Trobada entre la imatge de la nostra “Senyora de la Soledad” i la del nostre “Pare Jesús”, moment culminant que va acompanyat del cant d’una saeta.