L’orografia de Villena, formada per muntanyes rocoses, permet la pràctica de l´ascensió de Vies Ferrades. Aquesta activitat està a mig camí entre l’excursionisme i l’escalada, per la qual cosa requereix experiència prèvia.

DESCARREGA ELS MAPES DE LES VIES FERRADES

Les rutes combinen trajectes verticals amb travessies horitzontals. Estan equipades amb grapes, argolles, passamans, cadenes, cables i ponts penjants. A més, és possible accedir a elles realitzant un ràpel (descens per les cordes) si s’arriba amb cotxe fins al cim de la Serra de la Vila.

L’orientació d’aquestes vies és al Sud, per la qual cosa són idònies per a gaudir-les a la tardor, hivern i primavera. A l’estiu sugerim realitzar-les de nit.

Via ferrada Castillo de Salvatierra

S’inicia en el paratge de Las Cruces, a través del PR-CV 312. Després s’abandona per a passar pel castell de Salvatierra, fortificació d’origen musulmà que complia les funcions de vigilància i control de pas del Vinalopó.

En aquest xicotet itinerari es realitzen diferents tècniques de progressió: grimpada vertical, xicotets enfonsaments, travessies, descens d´esglaons, encreuament d’un pont amb cable d’acer,etc.

La via està equipada amb 94 escalons i és ideal per a iniciar-se.


Longitud (recorregut): 115 metres.
Desnivell: 53 metres.
Dificultad: Un poc difícil

Aproximació: 45 minuts
Ferrada: (per a 2 persones):45 minuts
Retorn (per la sendera PR-CV 312): 1 hora
Temps orientatius per a grups amb alguna experiència.

Via ferrada Sierra de la Villa

S’accedeix pel mateix lloc que l’anterior. Una vegada s’arriba a aquesta, es contínua una mica més de 100 metres descendint agarrats a un cable d’acer per a arribar a peu de l’inici de la via.

Posseeix una longitud major que la via del Castillo de Salvatierra, la qual cosa implica un grau de dificultat major. El recorregut s’ha equipat amb 126 escalons d’acer i està cablejada íntegrament.


Longitud (recorregut): 153 metres.
Desnivell: 70 metres.
Dificultat: D (Difícil)

Aproximació: 55 minuts.
Ferrada (per a 2 persones): 1h
Retorn (per la sendera PR-CV 312): 1 hora.

Temps orientatius per a grups amb alguna experiència.

Normes de seguretat en les Vies Ferrades:

 1. Està prohibit realitzar l’activitat els dies decretats de risc extrem d’incendis.
 2. Les persones no expertes hauran d’anar acompanyades d’un guia experimentat.
 3. L’ús de caps d’ancoratge sense dissipador pot ocasionar, en cas de caiguda, el trencament del material de seguretat i greus lesions en el 100% dels casos.
 4. És obligatori l’ús de:
  1. Dissipador: millor sistema homologat, amb caps d’ancoratge i mosquetons per a vies ferrates. Mai ho unirem a l’arnés amb mosquetons.
  2. Casc.
  3. Arnès: d’escalada. En cas de xiquets, el millor és un arnès integral.
  4. Guants. Es recomana usar botes de muntanya.
  5. Corda: no és necessària excepte si es vol baixar per la línia de ràpel.

Per a realitzar les víes ferrades és necessari omplir la següent autorització:

Les autoritzacions per utilitzar les Vies Ferrades de Villena es consideraran acceptades i aprovades quan s’haja enviat el formulari de Google, sempre i quan tots els camps obligatoris estiguen degudament complimentats. Les empreses de Turisme Actiu han d’afegir el codi o número de registre i enviar o presentar el document per a cada activitat.